Polityka prywatności portalu GdzieStoja.pl
 • Jakie dane o Tobie zbieramy?
  • Dane zbierane podczas rejestracji. Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
  • Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz wszystkie dane jakie każą zbierać nam przepisy prawa.
  • Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane np adres email, itp.
 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
  • Twoje dane zbieramy w celach świadczenia usług i wykonania umowy, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy lub zgoda)
  • Twoje dane przetwarzamy też w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących oferowanych usług (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym zakresie Twoja zgoda).
  • Twoja dane musimy także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa.
  • W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Wszelkie dane są przez nas używane tylko i wyłącznie do sprawnej, poprawnej i uczciwej obsługi serwisu ShowUp.tv.
  • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.
  • Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.
  • Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP.
  • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
  • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 • W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
  • Możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojego konta. Możemy również kontaktować się z Tobą jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące funkcjonowania serwisu.
 • W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
  • Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Profil, możesz wprowadzić niektóre zmiany zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 • Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
  • Pliki cookies ("ciasteczka") to pliki tekstowe z danymi informatycznymi, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika i wykorzystywane są do poprawnego działania strony internetowej ShowUp.tv. Cookies zawierają przeważnie nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich ważności, ich unikalny numer oraz dane.
  • Wykorzystujemy pliki cookies firm trzecich takich jak np. Google. W celu zapoznania się ze szczegółami polityki dotyczącej cookies firm trzecich należy udać się do witryny konkretnego wydawcy.
  • Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek ale nie gwarantujemy poprawnego działania GdzieStoja.pl po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.
  • Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 • W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
  • Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszelkie hasła są zabezpieczane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
 • Gdzie przekazujemy Twoje dane?
  • Twoja dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone usługi, w szczególności dokonywane rozliczenie, to jest operatorom płatności i bankom. Ponadto mogą być przekazane do podmiotu przetwarzającego.
  • Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe?
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych.
 • Jakie uprawnienia Ci przysługują ?
  • W związku z faktem, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci określone uprawnienia. Możesz żądać od nas:
   • dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich,
   • sprostowania danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   • usunięcia Twoich danych osobowych (pamiętaj, iż w takim wypadku najpewniej będziemy musieli usunąć Twoje konto i zakończyć z Tobą współpracę)
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
   • masz także prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś/łaś oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
   • masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
   • masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
   • w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (poprzez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail info@gdziestoja.pl) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pamiętaj, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   • podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, nickname i płeć jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji. Podanie osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części,
   • w odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 • Zmiany naszej polityki prywatności
  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 • Firma
  • Firma zbierająca dane i będąca administratorem: belproject
Zaloguj / zarejestruj